Bloggen

Bloggen

16 september 2019

Dagens Lektion, min kommentarSkapad av Agneta mån, september 16, 2019 11:58:13
"Låt mig minnas att det inte finns någon synd."

Det vi tror är synd är bara misstag som går att rätta till.

Ingenting vi har gjort kan förändra den vi i sanning är - Guds helige Son.

Att tro på synd är vansinne.

Att komma ihåg att det finns ingen synd är att acceptera vår egen oskuld och alla andras oskuld.

"Förnuft ser däremot en helig relation för vad den är; ett gemensamt sinnestillstånd där båda med glädje lämnar över misstagen för att få dem rättade, så att båda lyckligt kan bli helade som en." T 22.III.9:7

  • Kommentarer(0)//blog.agnetamartin.com/#post3378

15 september 2019

Dagens Lektion, min kommentarSkapad av Agneta sön, september 15, 2019 10:53:02
"Låt mig minnas att mitt mål är Gud."

Allting handlar om att minnas:

- att jag är ett med Gud

- minnas vad mitt syfte är

- att mitt mål är Gud

- att det inte finns någon synd

- att Gud skapade mig

Hur ofta minns jag detta under dagen?

Tar en paus och reflekterar över detta?

Jag erkänner att det är inte så ofta som jag vill, som jag behöver.

"Ge med glädje upp allt som skulle kunna stå i vägen för din hågkomst, för Gud finns i ditt minne." T 10.II.2:4

  • Kommentarer(0)//blog.agnetamartin.com/#post3377

14 september 2019

Dagens Lektion, min kommentarSkapad av Agneta lör, september 14, 2019 12:14:33
"Låt mig minnas vad mitt syfte är."

Hur skulle min dag se ut om jag bara följer Gud och Hans mål?

Om jag bara gör vad Han vill att jag skall göra.

Förlåtelse är min enda funktion här.

"När du har lärt dig att se på alla utan någon som helst hänvisning till det förgångna, varken hans eller ditt, så som du varseblir det, kommer du att kunna lära dig av det du ser NU." T 13.VI.2:3

  • Kommentarer(0)//blog.agnetamartin.com/#post3376

13 september 2019

Dagens Lektion, min kommentarSkapad av Agneta fre, september 13, 2019 11:47:24
"Gud är det enda mål jag har idag."

Vägen till målet är förlåtelse. Ingenting annat!

Det måste finnas en överensstämmelse mellan mål och medel.

Frälsning är målet och sant seende är medlet.

Ingen som älskar kan döma.

"Förnuftet kommer att tala om för dig att det enda sättet att undgå förtvivlan är att erkänna den och gå åt andra hållet." T 22.II.4:1

  • Kommentarer(0)//blog.agnetamartin.com/#post3375

12 september 2019

Dagens Lektion, min kommentarSkapad av Agneta tor, september 12, 2019 11:24:18
"Den här dagen väljer jag att tillbringa i fullkomlig frid."

Jag har makten att välja frid!

Jag tränar att frid må vara en vana, ett ständigt behov.

Jag vill ha Guds frid.

Guds frid finns i mitt sinne där Gud har placerat den.

Jag väljer. Och jag delar den med mina systrar och bröder.

"Det som finns i honom är oföränderligt, och när du erkänner det, erkänner du också din egen oföränderlighet. Heligheten i dig tillhör honom. Och genom att du ser den i honom, återvänder den till dig." T 24.VII.2:3-5

  • Kommentarer(0)//blog.agnetamartin.com/#post3374

11 september 2019

Dagens Lektion, min kommentarSkapad av Agneta ons, september 11, 2019 11:29:42
"Låt varje röst utom Guds vara stilla i mig."

Tystnad och stillhet.

Vilka underbara ord!

Gud och jag.

"Detta lugna centrum, där du inte gör någonting, kommer att stanna kvar hos dig, och skänka dig vila mitt under varje brådskande göromål som du sänds ut på." T 18.VII.8:3

  • Kommentarer(0)//blog.agnetamartin.com/#post3373

10 september 2019

Dagens Lektion, min kommentarSkapad av Agneta tis, september 10, 2019 10:36:15
"Mitt Själv är universums härskare."

Jag önskar alla det allra bästa. All lycka och glädje och kärlek.

Jag tar 100 % ansvar för mina tankar och handlingar med 0 % skuld.

Jag överlämnar mig i Guds Händer och följer Honom.

Mitt Själv, med stort S, är det Själv som vi delar med hela skapelsen.

Vard och en av oss är ansvariga för helheten.

Var och en av oss är helheten, ty helheten finns överallt.

"Jag är ansvarig för det jag ser.

Jag väljer de känslor jag upplever

och bestämmer det mål jag vill uppnå.

Och allt som tycks hända mig ber jag om,

och får som jag har bett."
T 21.II.2:3-5

  • Kommentarer(0)//blog.agnetamartin.com/#post3372

9 september 2019

Dagens Lektion, min kommentarSkapad av Agneta mån, september 09, 2019 11:20:54
"Guds Son är min identitet."

Detta är så stort och svårt att ta in.

Jag gör en självbild av mig själv.

Först visar jag upp oskuldens ansikte som jag handlar utifrån.

Man skulle kunna kalla det för det andliga egot som så ofta lurar mig.

Sedan visar jag upp egot, det själv som jag är så rädd för.

Till slut upptäcker jag vem jag är; jag är Guds Son och jag är magnifik.

Vi är alla Guds Son och magnifika.

Vi är alla detsamma, vackra och likvärdiga i vår helighet.

"Endast du kan beröva dig själv någonting. Motsätt dig inte denna insikt, för den är i sanning början till att ljuset bryter fram." T 11.IV.4:1-2

  • Kommentarer(0)//blog.agnetamartin.com/#post3371

8 september 2019

Dagens Lektion, min kommentarSkapad av Agneta sön, september 08, 2019 11:27:16
"Jag behöver ingenting annat än sanningen."

Sanningen om Gud, sanningen om mig själv, sanningen om universum.

Det som är verkligt varar för evigt!

"Endast de som har tillit kan tillåta sig att vara ärliga, för endast de kan se dess värde.

Ärlighet gäller inte bara det du säger.

Ordet betyder egentligen att vara konsekvent.

Det finns ingenting du säger som motsäger det du tänker eller gör, ingen tanke motsätter sig någon annan tanke; ingen handling strider mot ditt ord, och inget ord saknar överstämmelse med något annat ord.

Sådana är de sant ärliga.

De är inte i konflikt med sig själva på någon nivå.

Därför är det omöjligt för dem att vara i konflikt med någon eller någonting."
Manualen 4.II.1:3-9

  • Kommentarer(0)//blog.agnetamartin.com/#post3370

7 september 2019

Dagens Lektion, min kommentarSkapad av Agneta lör, september 07, 2019 11:46:20
"Låt mig inte se mig själv som begränsad."

Låt mig betrakta alla mina systrar och bröder som Guds Son.

Låt mig se deras prakt.

Låt mig se deras heliga ljus och inte mitt mörker.

Låt mig se deras styrka och inte deras svaghet.

Låt mig se deras suveränitet.

Låt mig se deras mildhet.

Genom att se dem som obegränsade skall jag se mig själv som obegränsad.

Så som jag ser mina systrar och bröder ser jag mig själv.

  • Kommentarer(0)//blog.agnetamartin.com/#post3369
Nästa »